Wanneer is verdeling van huwelijksgemeenschap een feit?

Op welk tijdstip is de verdeling van een huwelijksgemeenschap een feit? Als de verdeling definitief is, kunnen partijen er immers niet meer onderuit. De Hoge Raad heeft op 18 maart 2016 in een uitspraak opnieuw duidelijk gemaakt dat de datum van verdeling als peildatum voor de waardering geldt. Dit is de hoofdregel.

Echtscheiding & huwelijksgemeenschap

Man en vrouw zijn in 1974 in gemeenschap van goederen gehuwd. Op 7 oktober 1986 volgt ontbinding van het huwelijk als gevolg van echtscheiding. Het duurt tot 2010 voordat de vrouw verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap vordert met als doel het vaststellen wat aan een ieder toekomt. Welke peildatum voor verdeling geldt in dit geval?

Oordeel rechter

In 2010 heeft de man een winkelpand verbouwd, waarvoor de gemeente een krediet heeft verschaft. Hiervoor moet de man een recht van hypotheek aan de gemeente verstrekken. Pas dan komt men er achter dat de vrouw nog mede-eigenaar is van het winkelpand en bovengelegen appartementen. De vrouw verzoekt aan de rechter om verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap vast te stellen. De rechtbank stelt in haar vonnis van 7 maart 2012 vast dat de activa en passiva van de onderneming aan de man worden toebedeeld. Vervolgens wordt in hoger beroep getwist over de waardering van de activa en een andere peildatum, namelijk 1986.

De Hoge Raad bevestigt met deze uitspraak dat als hoofdregel de datum van verdeling als peildatum geldt voor de waardering. In dit geval de uitspraak van de rechter die middels een vonnis de verdeling vaststelt.

Andere peildata

Bovenstaande is anders als partijen in onderling overleg overeenstemming bereiken, waarbij zij goederen verdelen en met de financiële consequenties instemmen. Als zij de gemaakte afspraken vastleggen in het convenant, geldt dus als peildatum voor de waardering de datum van het echtscheidingsconvenant of de in het convenant genoemde data.

In genoemde zaak is de verdeling door partijen “vergeten” en volgt 30 jaar later een bekrachtiging.

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, ondernemingsrecht. Met name (agrarische) personenvennootschappen. Geregistreerd mfn mediator voor de rechtbank, het gerechtshof te Arnhem.

Loopbaan

Wilma de Jongh studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na haar studie werkte zij tot 2004 als bedrijfsadviseur bij CBTB en later GLTO. Naast deze werkzaamheden volgde zij de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Ook volgde zij een opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Sinds 2002 was Wilma als mediator betrokken bij ruim 150 mediations. Dat gebeurde zowel op eigen initiatief van partijen als op verwijzing. Sinds 2005 is Wilma als mediator en advocaat werkzaam bij A&S Advocaten.

Via A&S Advocaten bied ik juridische dienstverlening aan op het gebied van het Personen- en familierecht. Cliënten zijn meestal ondernemers, met een accent op agrarische ondernemers. Afhankelijk van de keuze van de cliënt treed ik op als advocaat of als mediator. Als advocaat sta ik met beide benen op de grond zonder te bakkeleien over peanuts. Als mediator begeleid ik cliënten in het conflict dat hen verdeeld houdt. In dat geval houden cliënten zelf de regie en hun verantwoordelijkheid voor hun problemen waarbij ik als mediator hen ondersteun in het vinden van oplossingen.

Ik rondde in 2015 de driejarige opleiding professionele communicatie af. Verder volgde ik in 2016 en rondde in 2017 de TA-masterclass af bij Phoenix. Deze opleiding biedt mij een uitstekende verdieping als professional om het mens-zijn en professioneel handelen verder met elkaar te verbinden.

Persoonlijk
Ik ben geboren en getogen op een boerderij in de Betuwe waar mijn passie voor de natuur is ontstaan. Verder houd ik van hardlopen, fietsen, koken, fitness, korte stedenreisjes en moderne kunst.

Nevenactiviteiten
Gastdocent Universiteit Utrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid, bachelorvak mediation. Periode 2004 en 2005

Publicaties

  • “Mediation en ouderschapsplan”, tijdschrift Familie- en Jeugdrecht, april 2005 te samen geschreven met prof. Dr. K. de Hoog, bijzonder hoogleraar gezinssociologie en gezinsbeleid, Wageningen Universiteit.
  • “Tussen partners”, gezamenlijke juridische keuzen tijdens scheiding gebaseerd op gezinsenquête te NIBUD voor de Nederlandse Gezinsraad (NGR), Den Haag