Behandeling beroepen fosfaatreductieplan en fosfaatrechten bij CBb

Veel melkveehouders hebben beroep ingesteld tegen de opgelegde geldsommen in het fosfaatreductieplan en/of de vastgestelde fosfaatrechten. Om het grote aantal beroepszaken te stroomlijnen, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 26 juli 2018 en op 26 september 2018 twee grote zittingen gepland. Hierin zal het CBb in een meervoudige kamer met drie raadsheren een aantal voorbeeldzaken behandelen. Op 26 juli ligt het fosfaatreductieplan voor en op 26 september de fosfaatrechten.

Vragen fosfaatreductieplan

Een aantal beroepsgronden komt in de meeste beroepen terug. Deze komen in de zittingen aan de orde. Het gaat onder meer om de vraag onder welke omstandigheden het Fosfaatreductieplan een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht van de melkveehouder oplevert. Ook komt bijvoorbeeld de wettelijke basis voor het Fosfaatreductieplan en de verrekening van de geldsommen met het melkgeld aan de orde.

Vragen fosfaatzaken

In de fosfaatzaken gaat het vooral om de vraag wanneer de vaststelling van de fosfaatrechten een individuele disproportionele last oplevert voor een melkveehouder en dus een onrechtmatige inbreuk op het eigendomsrecht. Ook de toelaatbaarheid van de generieke korting zal aan de orde komen.

Eind oktober duidelijkheid

Eind oktober 2018 verwacht het CBb uitspraak te doen in de voorbeeldzaken. Andere melkveehouders, die ook beroep hebben ingesteld, kunnen aan de uitspraken afleiden hoe hun beroep zal uitpakken. Als de uitspraak positief uitpakt voor de melkveehouders zal de minister haar beslissing op bezwaar aanpassen aan de uitspraak. In individuele gevallen met afwijkende beroepsgronden kan het CBb de zaak alsnog behandelen.

Let op:

Een individuele melkveehouder kan alleen meeliften op de uitspraak van het CBb als tijdig beroep is ingesteld. Het is dus noodzakelijk om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing op bezwaar, ook als de melkveehouder niet tot de voorbeeldzaken behoort.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan vooral contact op via onderstaande gegevens.

Annelou Olde Beverborg

Auteur: Annelou Olde Beverborg

Email: aoldebeverborg@aens.nl
T: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Agrarisch recht, bestuursrecht en algemeen civiel recht.

Loopbaan
Annelou Olde Beverborg studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen Nederlands recht en Accountancy & Controlling. Na haar afstuderen in 2013 was zij 5 jaar werkzaam als adviseur bij Alfa Accountants. Daar zag ze dat agrariërs veelvuldig met complexe wet- en regelgeving te maken kregen. Dit was voor haar reden om zich met werk en studie te specialiseren in het agrarisch recht. In 2018 is Annelou gestart bij A&S. Ze vindt haar uitdaging in het doorgronden van de kern van juridisch probleem. Ook is zij door haar achtergrond goed in staat het financiële aspect van een specifieke zaak te doorzien.

Persoonlijk
Met mijn Twentse nuchterheid heb ik een mooie aansluiting bij de agrarische praktijk. In mijn vrije tijd sport ik veel en kook ik graag. En als het even kan, probeer ik wat van de wereld te zien.