Behandeling beroepen fosfaatreductieplan en fosfaatrechten bij CBb

Veel melkveehouders hebben beroep ingesteld tegen de opgelegde geldsommen in het fosfaatreductieplan en/of de vastgestelde fosfaatrechten. Om het grote aantal beroepszaken te stroomlijnen, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 26 juli 2018 en op 26 september 2018 twee grote zittingen gepland. Hierin zal het CBb in een meervoudige kamer met drie raadsheren een aantal voorbeeldzaken behandelen. Op 26 juli ligt het fosfaatreductieplan voor en op 26 september de fosfaatrechten.

Vragen fosfaatreductieplan

Een aantal beroepsgronden komt in de meeste beroepen terug. Deze komen in de zittingen aan de orde. Het gaat onder meer om de vraag onder welke omstandigheden het Fosfaatreductieplan een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht van de melkveehouder oplevert. Ook komt bijvoorbeeld de wettelijke basis voor het Fosfaatreductieplan en de verrekening van de geldsommen met het melkgeld aan de orde.

Vragen fosfaatzaken

In de fosfaatzaken gaat het vooral om de vraag wanneer de vaststelling van de fosfaatrechten een individuele disproportionele last oplevert voor een melkveehouder en dus een onrechtmatige inbreuk op het eigendomsrecht. Ook de toelaatbaarheid van de generieke korting zal aan de orde komen.

Eind oktober duidelijkheid

Eind oktober 2018 verwacht het CBb uitspraak te doen in de voorbeeldzaken. Andere melkveehouders, die ook beroep hebben ingesteld, kunnen aan de uitspraken afleiden hoe hun beroep zal uitpakken. Als de uitspraak positief uitpakt voor de melkveehouders zal de minister haar beslissing op bezwaar aanpassen aan de uitspraak. In individuele gevallen met afwijkende beroepsgronden kan het CBb de zaak alsnog behandelen.

Let op:

Een individuele melkveehouder kan alleen meeliften op de uitspraak van het CBb als tijdig beroep is ingesteld. Het is dus noodzakelijk om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing op bezwaar, ook als de melkveehouder niet tot de voorbeeldzaken behoort.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan vooral contact op via onderstaande gegevens.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl