BTW landbouwregeling afgeschaft

Per 1 januari 2018 vervalt de BTW-landbouwregeling. Ook vervalt het lagere BTW-tarief voor bepaal-de landbouwproducten.

Sinds de invoering van de Wet op de omzetbelasting 1968 geldt een bijzondere BTW-regeling voor landbouwers. Als zij dat willen, hoeven zij geen BTW-administratie te voeren. Dit betekent onder meer dat zij aan afnemers geen BTW in rekening hoeven te brengen of kunnen terugvragen. Volgens het wetsvoorstel is de landbouwsector sindsdien gemoderniseerd en verschillen landbouwers niet (meer?) wezenlijk van andere ondernemers. Als een van de keerzijden van de regeling noemt de wetgever dat deelnemers aan de regeling geen BTW kunnen terugvragen. Daarom is de regeling onaantrekkelijk voor ondernemers die veel investeren.

Vanaf 1 januari 2018 worden ook landbouwers gezien als “gewone” ondernemers, en kunnen zij dus niet langer gebruik maken van de BTW-regeling. Dit betekent dat zij een normale BTW-administratie moeten bijhouden, dat zij BTW in rekening moeten brengen en ook kunnen terugvragen.

De regeling vervalt ook voor landbouwers die tot en met 2017 van de regeling gebruik maakten. Voor hen is er overgangsrecht. Dat overgangsrecht komt erop neer dat ten aanzien van investeringsgoe-deren die voor 2018 in gebruik zijn genomen herziening in een keer moet plaatsvinden voor de reste-rende herzieningsperiode in het eerste belastingtijdvak van 2018. Met betrekking tot goederen en diensten die voor 2018 zijn aangeschaft maar pas in 2018 in gebruik worden genomen, vindt de aftrek in het eerste belastingtijdvak van 2018 plaats.

LTO heeft gepleit voor uitstel van het afschaffen van de regeling. Het kabinet voelt daar niets voor, maar is wel bereid om mee te denken aan een alternatief voor de regeling. Dat alternatief zou kunnen worden gevonden in de al bestaande “kleine-ondernemersregeling”.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/wet-afschaffing-van-de-btw-landbouwregeling

 

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

Email: rvbaalen@aens.nl
T.: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Civiel- en bestuursrechtelijk agrarisch recht, onroerend goedrecht, algemeen bestuursrecht

Loopbaan
Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Staats- en Bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“Vaak zijn kwesties over Agrarisch recht of Onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

  • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR);
  • Lid (aspirant) Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA);
  • Lid Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr);
  • Adviseur kenniswerkgroep Onteigening en Planschade (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
  • Docent Academie voor Vastgoed / NVM SOM
  • Divers (kerkelijk) bestuurswerk.

Publicaties

  • Reactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’ (Tijdschrift voor Omgevingsrecht, mei 2014)
  • De gebrekenregeling: invloed van de planologie – Het huur- en pachtrecht vergeleken (Tijdschrift voor Agrarisch Recht, april 2013)
  • Divers (zie ‘Blog en Nieuws’)