Corona en ontruiming

Ingevolge de coronacrisis worden er allerlei tijdelijke maatregelen getroffen. Denk daarbij aan de tijdelijke regeling om kortdurende huurcontracten te verlengen zonder het risico dat dit tijdelijk huurcontract alsnog van rechtswege een huurcontract voor onbepaalde tijd wordt. Ook de rechtspraak heeft maatregelen getroffen. Als tijdelijke maatregel is besloten om in ieder geval tot 1 juni 2020 geen ontruimingsvonnissen te wijzen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft de deurwaarders met klem verzocht daar waar mogelijk eventuele ontruimingen tijdelijk op te schorten.

Uitzonderingen blijven wel mogelijk. Gedacht moet dan worden aan zaken die als superspoedeisend kunnen worden aangemerkt. Denk daarbij aan zaken die te maken hebben met criminele activiteiten, zoals de aanwezigheid van een illegale wietplantages en/of drugslaboratoria in het gehuurde. Ook vormen van ernstige overlast kunnen zodanig zijn dat niet verlangd kan worden dat een ontruiming van het gehuurde wordt opgeschort. Uiteraard is dit alles ter beoordeling van de rechter in een ontruimingskortgeding.

Maar hoe gaat de kantonrechters na 1 juni 2020 met nieuwe ontruimingsverzoeken om als de tijdelijke maatregelen niet worden verlengd? Door de huidige crisis zullen vele huurders huurachterstanden opbouwen. Voor de crisis wees de kantonrechter een verzoek tot ontruiming in zijn algemeenheid toe als er sprake is van een huurachterstand van drie maanden of meer. De toekomst zal leren hoe de kantonrechter in de komende situatie hiermee zal omgaan. Een actieve houding van de huurder zal in ieder geval een doorslaggevende rol spelen. Als de huurder in staat zal zijn om zijn opgebouwde huurachterstand binnen een redelijke termijn weer kan aanzuiveren, zal dat waarschijnlijk gaan inhoudend dat kantonrechters deze wanbetaling niet zodanig ernstig zullen achten dat dit een ontruiming rechtvaardigt. Nog meer dan voor de coronacrisis zullen alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen.

Voor zowel huurders en verhuurders geldt dat zij met elkaar goede afspraken moeten maken en deze vervolgens ook nakomen.

Tim Timmermans

Auteur: Tim Timmermans

Praktijk

Tim is gespecialiseerd advocaat in het Vastgoedrecht. “Daar waar het gaat om stenen en beton”, zoals Tim dat zelf zegt. Hij legt zich toe op zowel de civielrechtelijke als bestuursrechtelijke kant van vastgoed. RO-procedures en omgevingsvergunningen komen regelmatig voor in zijn praktijk. Steeds vaker behandelt Tim daarnaast de huur of verhuur van vastgoed en zorgt hij voor degelijke contractstukken. Een regelmatig terugkomend onderwerp daarin is de 0-op-de-meter-woning, waarbij hij als advocaat zowel woningbouwverenigingen als huurders(verenigingen) vertegenwoordigt. Buiten het vastgoedrecht behandelt Tim incassozaken en arbeidsrecht.

Loopbaan

In 1992 rondde Tim zijn studie in Utrecht af, richting Bedrijfseconomisch en Publieksrechtelijk. Zijn eerste werk als junior jurist bij het Maarssense bouwbedrijf MBB vormde de basis voor zijn vastgoed-specialisme. Hij werd in 1998 als advocaat beëdigd en deed als stagiair ervaring op als advocaat bij een breed georiënteerd kantoor. Met de Grotius post-academische studie in Nijmegen specialiseerde hij zich verder in het vastgoedrecht en in 2002 startte hij als advocaat bij het niche kantoor Rechtstaete vastgoedadvocaten & belastingadviseurs. In 2006 nam Tim de praktijk van L. Van Esch in Rhenen over. Daar verbreedde hij zijn werkzaamheden naar onder meer arbeidsrecht. Bij A&S richt hij zich sinds 2017 weer volledig op zijn passie: het vastgoedrecht.

Persoonlijk

“De uitdaging van de vastgoedpraktijk wordt voor mij gevormd door het puur analytische karakter van dit rechtsgebied. Geheel los van de mensen waar ik mee te maken krijg, bepaalt de beoordeling van een zaak op zijn juridische merites de ‘win-or-lose’. Ondernemers op die basis bijstaan geeft mij echte energie.”

Privé is bij mij ook echt privé. Ik reis veel over de gehele wereld, waar mijn interesse voor geschiedenis en aardrijkskunde elkaar ontmoeten. Daarnaast zeil ik zo nu en dan en ben ik vaak op het voetbalveld als trainer van een jeugdteam.