Draagvlak voor verlening moratorium geitenhouderijen

Momenteel hebben (vrijwel) alle provincies uit voorzorg besloten om uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen niet toe te staan. De reden hiervan is dat uit onderzoek in Noord-Brabant en Noord-Limburg bleek dat er in de nabijheid van geitenhouderijen relatief veel mensen longontsteking hebben. Er lijkt draagvlak te bestaan voor het verlengen van dat voorzorgsbeleid.

Het RIVM, Wageningen UR en Nivel hebben het onderzoeksgebied uitgebreid tot Gelderland, Utrecht en Overijssel. Ook daar constateert men rond geitenhouderijen vaker longontsteking. In sommige onderzoeken ziet men dat ook bij pluimveehouderijen, maar in mindere mate dan bij geitenhouderijen. ,

Ministers Schouten en Van Rijn schrijven aan de Tweede Kamer dat zij, mede gelet op het deelrapport van 10 oktober 2019, het door de provincies gehanteerde moratorium ondersteunen. De kamerbrief van 24 april 2020 vindt u hier.

In een aantal provinciebesturen (bijvoorbeeld Friesland, Gelderland) zijn stemmen opgegaan om het moratorium te versoepelen. Sommigen merken op dat het verband tussen longontsteking en geitenhouderijen niet duidelijk genoeg is voor zo’n strenge maatregel. Het is de vraag of zo’n versoepeling aanvaardbaar is. Niet in het laatst omdat vooralsnog niet alle onderzoeken zijn afgerond. Volgens het RIVM is het statistisch verband tussen het bestaan van longontsteking en geitenhouderijen een gegeven. Men onderzoekt nog wat de reden (of redenen) daarvan is. Die onderzoeksresultaten worden medio 2022 verwacht.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

Email: rvbaalen@aens.nl
T.: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Civiel- en bestuursrechtelijk agrarisch recht, onroerend goedrecht, algemeen bestuursrecht

Loopbaan
Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Staats- en Bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“Vaak zijn kwesties over Agrarisch recht of Onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

  • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR);
  • Lid (aspirant) Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA);
  • Lid Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr);
  • Adviseur kenniswerkgroep Onteigening en Planschade (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
  • Docent Academie voor Vastgoed / NVM SOM
  • Divers (kerkelijk) bestuurswerk.

Publicaties

  • Reactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’ (Tijdschrift voor Omgevingsrecht, mei 2014)
  • De gebrekenregeling: invloed van de planologie – Het huur- en pachtrecht vergeleken (Tijdschrift voor Agrarisch Recht, april 2013)
  • Divers (zie ‘Blog en Nieuws’)