De plattelandswoning is in zicht

Het wetsvoorstel voor de plattelandswoning is op 14 juni aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet er nog mee instemmen, op 26 juni bespreekt hij het vervolgtraject.

Doel

Als de wet in werking treedt zal het mogelijk zijn om als ‘burger’ in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen te wonen. Nu is dat in verband met milieuwetgeving nog niet mogelijk en dat heeft tot gevolg dat veel van deze woningen leeg staan. Het wetsvoorstel beperkt zich uitdrukkelijk tot agrarische bedrijfswoningen en ziet dus niet op bedrijfswoningen bij bijvoorbeeld industrieterreinen. Dit onderscheid is gemaakt omdat op het platteland een trend van functieverandering en -mening waargenomen wordt. Volgens de wetgever lenen andere bedrijfsterreinen, zoals industrieterreinen, zich niet voor het bevorderen van het mengen van woon- en werkfuncties.

Idyllisch optrekje?

De wetgever waarschuwt ervoor dat men zich niet een al te romantisch beeld moet vormen van de plattelandswoning. Bewoners worden immers niet beschermd door milieuregels en het kan dus wel voorkomen dat het in huis niet zo fris ruikt als de buurman-agrarier zojuist onder het slaapkamerraam met de sleepslang in de weer is geweest. Hoe het ook zij, het wetsvoorstel voorziet in een duidelijk waarneembare behoefte. Chapeau voor de initiatiefnemers. De parlementaire stukken, waaronder het wetsvoorstel en de memorie van toelichting, vindt u hier.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

mr M.J.H. (Richard) van Baalen

E: rvbaalen@aens.nl

T: 085 – 48 77 408