De plattelandswoning is in zicht

Het wetsvoorstel voor de plattelandswoning is op 14 juni aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet er nog mee instemmen, op 26 juni bespreekt hij het vervolgtraject.

Doel

Als de wet in werking treedt zal het mogelijk zijn om als ‘burger’ in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen te wonen. Nu is dat in verband met milieuwetgeving nog niet mogelijk en dat heeft tot gevolg dat veel van deze woningen leeg staan. Het wetsvoorstel beperkt zich uitdrukkelijk tot agrarische bedrijfswoningen en ziet dus niet op bedrijfswoningen bij bijvoorbeeld industrieterreinen. Dit onderscheid is gemaakt omdat op het platteland een trend van functieverandering en -mening waargenomen wordt. Volgens de wetgever lenen andere bedrijfsterreinen, zoals industrieterreinen, zich niet voor het bevorderen van het mengen van woon- en werkfuncties.

Idyllisch optrekje?

De wetgever waarschuwt ervoor dat men zich niet een al te romantisch beeld moet vormen van de plattelandswoning. Bewoners worden immers niet beschermd door milieuregels en het kan dus wel voorkomen dat het in huis niet zo fris ruikt als de buurman-agrarier zojuist onder het slaapkamerraam met de sleepslang in de weer is geweest. Hoe het ook zij, het wetsvoorstel voorziet in een duidelijk waarneembare behoefte. Chapeau voor de initiatiefnemers. De parlementaire stukken, waaronder het wetsvoorstel en de memorie van toelichting, vindt u hier.

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

Email: rvbaalen@aens.nl
T.: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Civiel- en bestuursrechtelijk agrarisch recht, onroerend goedrecht, algemeen bestuursrecht

Loopbaan
Richard studeerde in 2007 af aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master Staats- en Bestuursrecht afrondde. Tijdens en kort na zijn studie was hij griffier bij de Centrale Raad van Beroep. In de twee jaren daarop volgend werkte hij bij een gemeente op de afdeling grondzaken, op het grensvlak tussen het bestuursrecht en het civielrecht. In 2010 trad Richard in dienst bij A&S Advocaten.

Persoonlijk
“Vaak zijn kwesties over Agrarisch recht of Onroerend goedrecht niet puur civiel- of bestuursrechtelijk van aard. De cliënt is er niet altijd mee geholpen om die aandachtsgebieden gescheiden te behandelen. Ik vind het mooi om cliënten een totaaloverzicht voor te kunnen houden. Dat werkt vaak verhelderend. In mijn vrije tijd lees ik graag, bijvoorbeeld over geschiedenis. Ook ben ik vaak te vinden in het bos en het buitengebied, soms op de chopper en soms op hardloopschoenen.”

Nevenactiviteiten

  • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR);
  • Lid (aspirant) Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA);
  • Lid Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr);
  • Adviseur kenniswerkgroep Onteigening en Planschade (Nederlandse Vereniging van Makelaars)
  • Docent Academie voor Vastgoed / NVM SOM
  • Divers (kerkelijk) bestuurswerk.

Publicaties

  • Reactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’ (Tijdschrift voor Omgevingsrecht, mei 2014)
  • De gebrekenregeling: invloed van de planologie – Het huur- en pachtrecht vergeleken (Tijdschrift voor Agrarisch Recht, april 2013)
  • Divers (zie ‘Blog en Nieuws’)