Energielabels en Energie Index per 1 januari 2021 afgeschaft

In dit artikel bespreek ik de veranderingen rondom de bepalingsmethode van de energieprestatie van gebouwen. Hierbij bespreek ik de voordelen en de (on)wenselijkheid van de nieuwe methode.  Vervolgens komen ook de gevolgen van deze verandering aan bod, hierbij zal ik ook uitgebreid ingaan op de gevolgen van de nieuwe bepalingsmethode voor kantoren.

Energieprestatie van gebouwen

Bent u eigenaar van een woning of een pand? Dan heeft u vast wel eens van een energielabel gehoord. Op grond van het Besluit energieprestatie gebouwen is de eigenaar van een gebouw verplicht om bij transactiemomenten zoals: oplevering, verkoop en verhuur een energielabel te verschaffen. Het label dient de gebruiker te laten zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het gebouw is. Er zijn in Nederland twee manieren op grond waarvan een energielabel wordt verschaft, de vereenvoudigde energielabels (geldt enkel voor woningen) en de Energie Index.

Verandering?

In 2018 heeft een tweede herziening van Richtlijn 2018/844/EU plaatsgevonden. Een belangrijke wijziging hierbij is de verplichting voor lidstaten om de energieprestatie van gebouwen uit te drukken in kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar. Hierdoor wordt in Nederland op 1 januari 2021 de nieuwe bepalingsmethode NTA8800 ingevoerd.  Met de invoering van de nieuwe bepalingsmethode worden tegelijkertijd de vereenvoudigde energielabels en de Energie Index afgeschaft.  De bepalingsmethode NTA8800 is van toepassing op zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw en voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw.

Waarom een nieuwe bepalingsmethode wenselijk is?

De NTA8800 is nauwkeuriger dan de energielabels en de Energie Index. Zo geven de energielabels niet het daadwerkelijke energieverbruik van een gebouw omdat de energielabels uitgaan van gebouwgebonden energieverbruik (denk hierbij aan: verwarming/koeling, ventilatie en warmtapwater. Er wordt geen rekening gehouden met het gebruiksgebonden energieverbruik, zoals de huishoudelijk apparatuur van de gebruiker. De nieuwe bepalingsmethode houdt hier wel rekening mee. Ook houdt het nieuwe bepalingsmethode rekening met de kierdichtheid van het gebouw. Hierdoor wordt de bepalingsmethode veel nauwkeuriger en komt het overeen met het werkelijke energieverbruik van een gebouw.

Wat betekent dit voor u?

Indien uw pand al een label heeft, dan blijft deze 10 jaar geldig. Door de overgang naar een nieuwe bepalingsmethode moet de klassenindeling van de labels opnieuw worden bepaald. Uit een onderzoek van Stichting W/E adviseurs blijkt dat een groot aantal labelverschuivingen hierbij onontkoombaar is. Hierdoor is het mogelijk dat bij een nieuwe aanvraag na 1 januari 2021 uw pand door de invoering van de nieuwe bepalingsmethode een beter of juist een slechter label oplevert.

Voor kantoren kunnen de gevolgen nog groter zijn, zij moeten immers op 1 januari 2023 aan de energielabel-C verplichting voldoen. Meer over de energielabel-C verplichting leest u in mijn blog: https://aensblog.nl/energielabel-c-verplichting/. Bij de kantoren waarop de verplichting rust, zijn twee situaties te onderscheiden. De situatie waarbij het kantoor al over een label C of beter beschikt op 1 januari 2021 en de situatie waarbij het kantoor op 1 januari 2021 nog niet over een label C of beter beschikt.

Voldoet wel op 1 januari 2021

Voor de kantoren die op 1 januari 2021 al een label C hebben, zijn de gevolgen minimaal. Er gaat voor deze kantoren een labelverschuiving optreden. Omdat deze kantoren al over het label C beschikken, blijft deze tien jaar geldig. In beginsel hoeft de kantooreigenaar dan geen nieuw label aan te vragen. Het kan het verstandig zijn om alsnog maatregelen te nemen om te voorkomen dat bij een nieuwe aanvraag het pand niet meer aan de label-C verplichting voldoet.

Voldoet niet op 1 januari 2021

Voor de kantoren die nog niet voor 1 januari 2021 aan de label-C verplichting voldoen zijn de gevolgen groter. Door de labelverschuiving is het enerzijds mogelijk dat het kantoor aan de label-C verplichting voldoet zonder maatregelen te treffen. Anderzijds krijgt het kantoor mogelijk een slechter label en moet nog meer maatregelen treffen om het label C te behalen.  De kantoren, die door de labelverschuiving het label C behalen, hoeven alleen een (nieuwe) aanvraag te doen om aan de label-C verplichting te voldoen. Voor de kantoren, die door de labelverschuiving een slechter label krijgen, zijn de gevolgen groter. Hierdoor moeten deze kantoren hoogstwaarschijnlijk meer maatregelen treffen om alsnog aan de label-C verplichting te voldoen.

Tip voor de praktijk

Alle panden

Het is verstandig om na te gaan welk label behaald wordt met de huidige bepalingsmethode en welk label naar verwachting behaald wordt met de nieuwe methode. Afhankelijk daarvan kan het verstandig zijn om de label voor dan wel na 1 januari 2021 aan te vragen, hij blijft immers 10 jaar geldig.

Kantoren

Voor de kantoren die nog niet aan de label-C verplichting voldoen en door de labelverschuiving een slechter label krijgen, is het verstandig om de maatregelen te treffen en het label voor 1 januari 2021 aan te vragen. Door dit te doen, kunnen de investeringskosten worden uitgesteld. Hiermee spreek ik enkel van het uitstellen van de investeringskosten.  Het kantoor moet namelijk in 2030 aan de label-A verplichting voldoen. Dan moet alsnog een label worden aangevraagd volgens de nieuwe bepalingsmethodiek.

 

Geschreven door: Ewa Koryzna (uit dienst)

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl