Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is vervroegd. Stel u bent in gemeenschap van goederen gehuwd en u besluit te gaan scheiden. Tijdens de echtscheidingsprocedure krijgt u een erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule. Onder het oude recht zou deze erfenis of schenking in de gemeenschap van goederen vallen. Uw aanstaande ex-echtgenoot zou in principe meedelen in de erfenis/schenking. Onder het nieuwe recht valt de erfenis/schenking die tijdens de echtscheidingsprocedure wordt verkregen buiten de gemeenschap van goederen. Dit komt omdat sinds 1 januari 2012 bij echtscheiding de gemeenschap van goederen eerder wordt ontbonden. Dat tijdstip is belangrijk, omdat het de peildatum is voor de vraag welke beschikkingen en schulden er moeten worden verdeeld.

Onder het oude recht (tot en met 31 december 2011) was het zo dat de huwelijksgemeenschap pas werd ontbonden op het tijdstip van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand (= de scheidingsdatum). Dus na het eindigen van de echtscheidingsprocedure, die soms lang kan duren. Onder het nieuwe recht is het tijdstip van ontbinding veel eerder. Kortom, als een advocaat op of na 1 januari 2012 een verzoekschrift tot echtscheiding indient en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan is die gemeenschap ontbonden zodra het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl