Erfenis of schenking tijdens echtscheidingsprocedure? Wetswijziging!

Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een belangrijke wijziging is dat het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is vervroegd. Stel u bent in gemeenschap van goederen gehuwd en u besluit te gaan scheiden. Tijdens de echtscheidingsprocedure krijgt u een erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule. Onder het oude recht zou deze erfenis of schenking in de gemeenschap van goederen vallen. Uw aanstaande ex-echtgenoot zou in principe meedelen in de erfenis/schenking. Onder het nieuwe recht valt de erfenis/schenking die tijdens de echtscheidingsprocedure wordt verkregen buiten de gemeenschap van goederen. Dit komt omdat sinds 1 januari 2012 bij echtscheiding de gemeenschap van goederen eerder wordt ontbonden. Dat tijdstip is belangrijk, omdat het de peildatum is voor de vraag welke beschikkingen en schulden er moeten worden verdeeld.

Onder het oude recht (tot en met 31 december 2011) was het zo dat de huwelijksgemeenschap pas werd ontbonden op het tijdstip van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand (= de scheidingsdatum). Dus na het eindigen van de echtscheidingsprocedure, die soms lang kan duren. Onder het nieuwe recht is het tijdstip van ontbinding veel eerder. Kortom, als een advocaat op of na 1 januari 2012 een verzoekschrift tot echtscheiding indient en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan is die gemeenschap ontbonden zodra het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank.

Femke Hilderink

Auteur: Femke Hilderink

Email: fhilderink@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, echtscheidingsmediation, erfrecht

Loopbaan
Femke Hilderink studeerde af in Groningen in het Nederlands Recht met als hoofdrichting Bedrijfsrecht. Sinds haar afstuderen in 2003 werkt Femke als advocaat bij A&S Advocaten, waar zij zich specialiseerde in het familierecht. In dit kader rondde zij in 2009 de juridische specialisatieopleiding van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS) af, waarmee zij haar specialisatie verdiepte in onder andere alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, en kinderen en scheiding. Aansluitend volgde zij de mediationopleidingen van de vFAS, waarna zij ook als echtscheidingsmediator werkzaam is. Femke staat particulieren en ondernemers bij met een accent op agrarische ondernemers.

Persoonlijk
“Het familierecht heeft mijn speciale aandacht gekregen vanwege de veelzijdigheid. De combinatie van de juridische vraag en de persoonlijke kant van mensen en hun levens spreekt mij aan. Elke zaak is weer anders. Mijn kracht zit in juridische zorgvuldigheid en betrokkenheid bij de cliënt. Het geeft mij voldoening om cliënten bij te staan bij het regelen van de gevolgen van een scheiding, waarna ze weer verder kunnen met hun leven. In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek, en geniet ik van het Gelderse landschap.”

Nevenactiviteiten
Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators  (de vFAS, www.vfas.nl en www.verder-online.nl).

Blogartikelen geschreven door mr F.C. (Femke) Hilderink