Intrekking fosfaatrechten vleesveehouders

Veel vleeshouders hebben te maken met intrekking van fosfaatrechten. Dit zorgt voor ernstige problemen, zeker wanneer deze fosfaatrechten al verkocht zijn. Juridisch lijkt intrekking bovendien niet mogelijk. Daarom doen veehouders er verstandig aan actie te ondernemen.

Grondslag

Minister Schouten van LNV trekt fosfaatrechten in, omdat voor jongvee, dat bestemd is voor de vleesveehouderij geen fosfaatrechten nodig zijn. Dit heeft zij vastgelegd in een aparte beleidsregel. De Meststoffenwet, op basis waarvan de fosfaatrechten zijn toegekend, is echter niet gewijzigd. Een wettelijke grondslag voor intrekking lijkt te ontbreken.

Procedure

Om intrekking niet definitief te laten worden, doen veehouders er verstandig aan tijdig bezwaar maken. Als zij dat niet doen, komt de intrekking vast te staan en kunnen zij niets meer tegen de intrekking doen. Als andere veehouders alsnog in een procedure gelijk krijgen, kunnen zij hiervan niet profiteren. Het bezwaar moet binnen zes weken na het besluit ingediend worden.

Bezwaar schorst de intrekking niet. Daarom vraagt A&S Advocaten voor de vleesveehouders, die zij bijstaat, ook een voorlopig oordeel van de rechter (het College van Beroep voor het bedrijfsleven) over de rechtmatigheid van intrekking. Door dit te doen, moet er meer druk op de ketel blijven voor de minister.

Schade

Door intrekking van de fosfaatrechten lijden de veehouders schade. Vleesveehouders die eerder fosfaatrechten hebben verkocht, kunnen bijvoorbeeld niet meer aan hun leveringsverplichting voldoen. Als zij op de markt vervangende fosfaatrechten moeten kopen, zijn zij aanzienlijk duurder uit. Het verschil tussen de eerder overeengekomen verkoopprijs en de koopprijs van de vervangende rechten is directe schade. A&S Advocaten zal daarom de minister ook civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade en zo nodig deze schade in rechte vorderen.

Vragen

Wilt u onze ondersteuning bij een procedure of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht neemt u dan vooral contact op.

Annelou Olde Beverborg

Auteur: Annelou Olde Beverborg

Email: aoldebeverborg@aens.nl
T: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Agrarisch recht, bestuursrecht en algemeen civiel recht.

Loopbaan
Annelou Olde Beverborg studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen Nederlands recht en Accountancy & Controlling. Na haar afstuderen in 2013 was zij 5 jaar werkzaam als adviseur bij Alfa Accountants. Daar zag ze dat agrariërs veelvuldig met complexe wet- en regelgeving te maken kregen. Dit was voor haar reden om zich met werk en studie te specialiseren in het agrarisch recht. In 2018 is Annelou gestart bij A&S. Ze vindt haar uitdaging in het doorgronden van de kern van juridisch probleem. Ook is zij door haar achtergrond goed in staat het financiële aspect van een specifieke zaak te doorzien.

Persoonlijk
Met mijn Twentse nuchterheid heb ik een mooie aansluiting bij de agrarische praktijk. In mijn vrije tijd sport ik veel en kook ik graag. En als het even kan, probeer ik wat van de wereld te zien.