Ook mediation in het Bestuursrecht neemt toe!

Mediation wordt als alternatieve geschillenoplossing met name gebruikt in het familie- en arbeidsrecht. Toch is mediation ook geschikt om bestuursrechtelijke geschillen op te lossen.

Wilma de Jongh, mediation-specialist bij A&S advocaten vertelt: Als mediator heb je een bepaalde rol in het proces en daarin spelen vaak lastige afwegingen. In het proces dat zich gaandeweg voltrok tijdens een van de laatste mediations, moest ik mijzelf regelmatig een grote spiegel voorgehouden. Voldeed ik (steeds) aan de eisen als transparantie, waardevrije benadering en ondersteunend bij het vinden van gemeenschappelijke belangen die onder andere aan een mediator gesteld kunnen worden? Wat was het geval? Een burger raakt ernstig in conflict met de overheid en omgekeerd. Procedure op procedure volgt, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk. Er was geen houden meer aan. Net zoiets als zomer die volgt op lente en herfst volgt op zomer. Daarna wordt het winter en weer lente. Zoiets. Partijen hadden er genoeg van. Op initiatief van een rechter tijdens een van de procedures namen zij zich voor om er in mediation uit te komen. Dat was beter voor partijen, beter voor hun advocaten en adviseurs, beter voor alle betrokkenen. En nu lag de vraag tot het begeleiden van deze mediation bij mij op tafel. Geen eenvoudige opgave gelet op de duur en de omvang van het conflict. Er volgde een aantal gespreksronden, waarin stevig is onderhandeld nadat in de eerste gesprekken veel wrok en verdriet was uitgesproken. Ondanks al de rancune en narigheid lukte het om de belangen helder te formuleren en vervolgens om te zetten in opties en oplossingen.

Tussen de aanvang van de mediation en de afronding zat een flinke tijdspanne. Niet omdat partijen dat graag wilden. Zij wilden door. Door de uitvoering van tussentijds gemaakte afspraken, waarbij partijen afhankelijk waren van derden, lukte het om na 1½ jaar de mediation met een vaststellingsovereenkomst af te ronden. Welke ingrediënten zorgden voor het slagen van deze mediation?

•Partijen waren bereid om de dialoog met elkaar aan te gaan en te onderhandelen. Toen gebeurde er van alles.

•Partijen waren toekomstgericht en bereid om het verleden te laten voor wat het is. Dit viel niet altijd mee …..

•Elk van de betrokkenen in procedure had zijn adviseur bij zich tijdens alle gesprekken in mediation. Dit bevorderde de discussie en de onderhandelingen. De aanwezigheid van adviseurs creëerde de desgewenste afstand van het conflict.

•Alle partijen gingen respectvol met elkaar om en speelden de bal en niet de persoon.

Tenslotte, het mooie van de deelnemers in deze mediation was een gezonde dosis humor. Dat bevorderde de sfeer en was de olie in de motor. Mijn complimenten aan de deelnemers!

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, ondernemingsrecht. Met name (agrarische) personenvennootschappen. Geregistreerd mfn mediator voor de rechtbank, het gerechtshof te Arnhem.

Loopbaan

Wilma de Jongh studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na haar studie werkte zij tot 2004 als bedrijfsadviseur bij CBTB en later GLTO. Naast deze werkzaamheden volgde zij de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Ook volgde zij een opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Sinds 2002 was Wilma als mediator betrokken bij ruim 150 mediations. Dat gebeurde zowel op eigen initiatief van partijen als op verwijzing. Sinds 2005 is Wilma als mediator en advocaat werkzaam bij A&S Advocaten.

Via A&S Advocaten bied ik juridische dienstverlening aan op het gebied van het Personen- en familierecht. Cliënten zijn meestal ondernemers, met een accent op agrarische ondernemers. Afhankelijk van de keuze van de cliënt treed ik op als advocaat of als mediator. Als advocaat sta ik met beide benen op de grond zonder te bakkeleien over peanuts. Als mediator begeleid ik cliënten in het conflict dat hen verdeeld houdt. In dat geval houden cliënten zelf de regie en hun verantwoordelijkheid voor hun problemen waarbij ik als mediator hen ondersteun in het vinden van oplossingen.

Ik rondde in 2015 de driejarige opleiding professionele communicatie af. Verder volgde ik in 2016 en rondde in 2017 de TA-masterclass af bij Phoenix. Deze opleiding biedt mij een uitstekende verdieping als professional om het mens-zijn en professioneel handelen verder met elkaar te verbinden.

Persoonlijk
Ik ben geboren en getogen op een boerderij in de Betuwe waar mijn passie voor de natuur is ontstaan. Verder houd ik van hardlopen, fietsen, koken, fitness, korte stedenreisjes en moderne kunst.

Nevenactiviteiten
Gastdocent Universiteit Utrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid, bachelorvak mediation. Periode 2004 en 2005

Publicaties

  • “Mediation en ouderschapsplan”, tijdschrift Familie- en Jeugdrecht, april 2005 te samen geschreven met prof. Dr. K. de Hoog, bijzonder hoogleraar gezinssociologie en gezinsbeleid, Wageningen Universiteit.
  • “Tussen partners”, gezamenlijke juridische keuzen tijdens scheiding gebaseerd op gezinsenquête te NIBUD voor de Nederlandse Gezinsraad (NGR), Den Haag