Openstelling fosfaatbank uitgesteld

De fosfaatbank zou open gaan op 1 november 2018. De minister heeft de openstelling echter uitgesteld.

Overgedragen fosfaatrechten worden met 10% afgeroomd. Deze afgeroomde rechten gaan in een fosfaatbank. De rechten zullen vanuit de fosfaatbank worden uitgegeven aan bedrijven ter stimulering van jonge landbouwers en van grondgebondenheid.

De minister kondigde in haar brief van 14 september jl. aan dat zij voor de uitgifte van fosfaatrechten uit de fosfaatbank een regeling had uitgewerkt en dat de fosfaatbank open zou gaan op 1 november 2018[1]. Helaas moest de minister hierop terugkomen[2]. Vanwege ingediende moties moet zij de regeling op een aantal punten aanpassen. Bovendien hebben Kamerleden Lodders en Geurts de minister gevraagd de fosfaatbank pas open te stellen, als alle bezwaren tegen de fosfaatbeschikkingen zijn afgehandeld. De minister verwacht niet in 2018 nog op alle bezwaren te kunnen beslissen. Daarom zal de openstelling zeker tot halverwege 2019 op zich laten wachten.

Overigens is de afgelopen tijd ook gesproken over afschaffing van de afroming bij lease van fosfaatrechten. De minister ziet vooralsnog af van afschaffing vanwege de problematiek rondom staatssteun.

[1] Kamerstukken 33 037, nr. 309

[2] Kamerstukken 33 037, nr. 324

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl