Openstelling fosfaatbank uitgesteld

De fosfaatbank zou open gaan op 1 november 2018. De minister heeft de openstelling echter uitgesteld.

Overgedragen fosfaatrechten worden met 10% afgeroomd. Deze afgeroomde rechten gaan in een fosfaatbank. De rechten zullen vanuit de fosfaatbank worden uitgegeven aan bedrijven ter stimulering van jonge landbouwers en van grondgebondenheid.

De minister kondigde in haar brief van 14 september jl. aan dat zij voor de uitgifte van fosfaatrechten uit de fosfaatbank een regeling had uitgewerkt en dat de fosfaatbank open zou gaan op 1 november 2018[1]. Helaas moest de minister hierop terugkomen[2]. Vanwege ingediende moties moet zij de regeling op een aantal punten aanpassen. Bovendien hebben Kamerleden Lodders en Geurts de minister gevraagd de fosfaatbank pas open te stellen, als alle bezwaren tegen de fosfaatbeschikkingen zijn afgehandeld. De minister verwacht niet in 2018 nog op alle bezwaren te kunnen beslissen. Daarom zal de openstelling zeker tot halverwege 2019 op zich laten wachten.

Overigens is de afgelopen tijd ook gesproken over afschaffing van de afroming bij lease van fosfaatrechten. De minister ziet vooralsnog af van afschaffing vanwege de problematiek rondom staatssteun.

[1] Kamerstukken 33 037, nr. 309

[2] Kamerstukken 33 037, nr. 324

Annelou Olde Beverborg

Auteur: Annelou Olde Beverborg

Email: aoldebeverborg@aens.nl
T: 0317 – 425 300

Praktijkgebieden
Agrarisch recht, bestuursrecht en algemeen civiel recht.

Loopbaan
Annelou Olde Beverborg studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen Nederlands recht en Accountancy & Controlling. Na haar afstuderen in 2013 was zij 5 jaar werkzaam als adviseur bij Alfa Accountants. Daar zag ze dat agrariërs veelvuldig met complexe wet- en regelgeving te maken kregen. Dit was voor haar reden om zich met werk en studie te specialiseren in het agrarisch recht. In 2018 is Annelou gestart bij A&S. Ze vindt haar uitdaging in het doorgronden van de kern van juridisch probleem. Ook is zij door haar achtergrond goed in staat het financiële aspect van een specifieke zaak te doorzien.

Persoonlijk
Met mijn Twentse nuchterheid heb ik een mooie aansluiting bij de agrarische praktijk. In mijn vrije tijd sport ik veel en kook ik graag. En als het even kan, probeer ik wat van de wereld te zien.