Scheiden in crisistijd

Huwelijken en relaties tussen samenwonenden lopen stuk op botsende karakters als belangrijkste oorzaak. Een belangrijke tweede oorzaak is een andere liefde. De recessie waarin we nu zitten verandert daar weinig aan. Een recessie kan leiden tot meer financiële druk en scheidingen. Inmiddels is de kans dat een huwelijk uitloopt op een scheiding ongeveer 1 op de 3. In vergelijking met de jaren ’70 vorige eeuw, strandde 1 op de 5 huwelijken. Scheiden is duurder dan bij elkaar blijven wonen.

Wat kunt u ondernemen als het huwelijk of de relatie is gestrand, terwijl de scheiding voorlopig niet is te betalen?

Een gezin of een relatie zonder kinderen die uiteengaan hebben twee woonruimtes nodig met bijhorende inboedels en huishoudelijk budget. Ingeval het gaat om scheidende ondernemers komen daar-bij ook extra kosten voor taxateurs, notaris en accountant bij. Als financiële problemen het (te) kostbaar maken om te scheiden, kunnen de navolgende tips u ondersteunen.

Tips

•Kies voor een deskundige mediator die tevens opgeleid is als advocaat in plaats van ieder een advocaat. Voorkom een vechtscheiding. Alle (juridische) kosten kunnen bij het inschakelen van een mediator-advocaat bij helfte worden gedeeld. Een mediator-advocaat kan het gehele traject vanaf het opstarten van de scheiding tot en met het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking ingeval van het beëindigen van een huwelijk in de registers van de burgerlijke stand, voor u regelen.

•Check of u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dan voldoet het waarborgfonds onder voorwaarden de restschuld. Let op: er wordt terecht gecontroleerd of er sprake is van scheiding, omdat in deze crisis gevreesd wordt voor misbruik. Als u niet in aanmerking komt voor de NHG, dan dreigt een restschuld.

•Huur een kamer, caravan of chalet. Laat deze door de week door uw partner gebruiken en in het weekend door u zelf of omgekeerd en laat de kinderen in het vertrouwde huis.

•Ga met goede afspraken gescheiden wonen in uw eigen huis. Verdeel de vaste lasten en stel een budget op voor uw eigen gebruik. Op deze wijze komt u de tijd door totdat de huizenmarkt aantrekt en verbetert.

•Neem relatietherapie, wie weet komt u weer bij elkaar?

Deze suggesties kosten al dan niet tijdelijk minder geld. Ondertussen moeten wel afspraken worden gemaakt als definitief tot een scheiding wordt besloten, zodat als het financiële tij positief keert, de scheiding spoedig kan worden afgerond. Het is vanaf 1 januari 2012 mogelijk om de huwelijksgemeenschap te ontbinden op het moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. Op deze manier kan de huwelijksgemeenschap niet meer gedurende de echtscheidingsprocedure met schulden worden bezwaard. Ook erfrechtelijke verkrijgingen of schenkingen, verkregen tijdens de echtscheidingsprocedure, zullen niet meer in de huwelijksgoederengemeenschap vallen. De vervroegde ontbinding kan door de scheidende echtgenoten aan derden worden tegengeworpen als het betreffende verzoek is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. In de regel draagt uw mediator-advocaat zorg voor een dergelijke inschrijving bij de rechtbank.

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, ondernemingsrecht. Met name (agrarische) personenvennootschappen. Geregistreerd mfn mediator voor de rechtbank, het gerechtshof te Arnhem.

Loopbaan

Wilma de Jongh studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na haar studie werkte zij tot 2004 als bedrijfsadviseur bij CBTB en later GLTO. Naast deze werkzaamheden volgde zij de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Ook volgde zij een opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Sinds 2002 was Wilma als mediator betrokken bij ruim 150 mediations. Dat gebeurde zowel op eigen initiatief van partijen als op verwijzing. Sinds 2005 is Wilma als mediator en advocaat werkzaam bij A&S Advocaten.

Via A&S Advocaten bied ik juridische dienstverlening aan op het gebied van het Personen- en familierecht. Cliënten zijn meestal ondernemers, met een accent op agrarische ondernemers. Afhankelijk van de keuze van de cliënt treed ik op als advocaat of als mediator. Als advocaat sta ik met beide benen op de grond zonder te bakkeleien over peanuts. Als mediator begeleid ik cliënten in het conflict dat hen verdeeld houdt. In dat geval houden cliënten zelf de regie en hun verantwoordelijkheid voor hun problemen waarbij ik als mediator hen ondersteun in het vinden van oplossingen.

Ik rondde in 2015 de driejarige opleiding professionele communicatie af. Verder volgde ik in 2016 en rondde in 2017 de TA-masterclass af bij Phoenix. Deze opleiding biedt mij een uitstekende verdieping als professional om het mens-zijn en professioneel handelen verder met elkaar te verbinden.

Persoonlijk
Ik ben geboren en getogen op een boerderij in de Betuwe waar mijn passie voor de natuur is ontstaan. Verder houd ik van hardlopen, fietsen, koken, fitness, korte stedenreisjes en moderne kunst.

Nevenactiviteiten
Gastdocent Universiteit Utrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid, bachelorvak mediation. Periode 2004 en 2005

Publicaties

  • “Mediation en ouderschapsplan”, tijdschrift Familie- en Jeugdrecht, april 2005 te samen geschreven met prof. Dr. K. de Hoog, bijzonder hoogleraar gezinssociologie en gezinsbeleid, Wageningen Universiteit.
  • “Tussen partners”, gezamenlijke juridische keuzen tijdens scheiding gebaseerd op gezinsenquête te NIBUD voor de Nederlandse Gezinsraad (NGR), Den Haag