Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

Na het verschijnen van mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” heeft de Eerste Kamer op 10 juni 2014 het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Daarbij is wel de motie van de senator Backer c.s. aangenomen. Middels deze motie is voorgesteld om de ingangsdatum van de wetswijzigingen die gepland stonden voor 1 juli 2014 te verschuiven naar 1 januari 2015. Dit teneinde werkgevers meer tijd te geven om zich voor te bereiden op de wijzigingen. Nu ook deze motie is aangenomen, worden met ingang van 1 januari 2015 de wijzigingen zoals uitgelegd in mijn voornoemde artikel doorgevoerd.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl