Bodemverontreiniging leidt niet altijd tot lagere WOZ-waarde

Bodemverontreiniging kan leiden tot een lagere WOZ-waarde. Dit is niet altijd het geval. Dit oordeelde de rechtbank in onderstaande situatie.

Situatie

E is eigenaar van een woning waaronder vervuilde grond is aangetroffen. Voor een woning wordt al sinds 1997 de WOZ-waarde lager vastgesteld vanwege deze vervuiling. Tegen waardepeildatum 1 januari 2008 is de waarde niet lager vastgesteld. De heffingsambtenaar van de gemeente onderbouwt zijn taxatie met een taxatierapport waarin vergelijkingsobjecten zijn opgenomen. Er is geen lagere WOZ-waarde vastgesteld, omdat de verontreiniging niet hoger is dan vaker voorkomende verontreiniging in (andere delen van) de stad.

Oordeel rechtbank

De rechtbank geeft de heffingsambtenaar gelijk. De WOZ-waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak moet worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Daarbij heeft als waarde te gelden de waarde in het economisch verkeer. De bewijslast inzake de juistheid van de aan de woningen toegekende waarde ligt bij de heffingsambtenaar. Het gebruik van referentieobjecten in een taxatierapport is bedoeld om transactiewaarden te vergelijken. De verkoop van zodanige referentieobjecten kunnen dienen als bevestiging van de vastgestelde waarde. De bodemverontreiniging onder de woning is niet ongebruikelijk in betreffende binnenstad. Er is daar immers sprake van historisch verontreinigde zones. Binnen deze zones komen zware metalen in wisselende waarden voor. Deze verontreiniging is gebonden aan de grond en het puin en verplaatst zich niet in of naar het grondwater. Het beleid is dat de verontreinigde grond blijft liggen. De rechtbank overweegt dat de verontreiniging onder de woning van eiser zich niet onderscheidt ten opzichte van andere woningen in de binnenstad.

Conclusie

Bodemverontreiniging kan een waardeverminderende factor zijn voor de WOZ-waarde, indien bij andere, vergelijkbare woningen geen verontreiniging voorkomt. Uitspraak Rechtbank Middelburg, 25 november 2010

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon

E: jkroon@aens.nl

T: 085 – 48 77 406