Planschade voor hoogspanningsverbindingen

Planschade hoogspanningsverbinding
Planschade voor hoogspanningsverbindingen

Als een nieuwe hoogspanningsverbinding mogelijk wordt gemaakt, of wanneer een bestaande hoogspanningsverbinding wordt gewijzigd, kunnen nabijgelegen woningen, in waarde dalen. Recente jurisprudentie leert dat met wisselend succes aanspraak wordt gemaakt op planschade. Rechtbank Onlangs oordeelde de rechtbank Den Haag over een planschadeverzoek dat was ingediend door iemand die woonde in een woning op 80 meter … Meer lezenPlanschade voor hoogspanningsverbindingen

Opleggen gedoogplicht op grond van Belemmeringwet privaatrecht

Telecommunicatiekabel Belemmeringenwet privaatrecht inlaatvoorziening bodemverontreiniging
Opleggen gedoogplicht op grond van Belemmeringwet privaatrecht

Gedoogplicht op grond van Belemmeringswet privaatrecht Een recent gepubliceerde, maar al wat oudere uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage illustreert mooi dat men bij het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringwet privaatrecht moet toetsen aan het huidige gebruik. De Belemmeringenwet privaatrecht geeft de minister de mogelijkheid om een grondeigenaar te verplichten dat hij … Meer lezenOpleggen gedoogplicht op grond van Belemmeringwet privaatrecht

Planschadezaak: taxatie niet inzichtelijk en overtuigend

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht
Planschadezaak: taxatie niet inzichtelijk en overtuigend

In een recente planschadezaak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) geoordeeld dat de gemeente een ondeugdelijk taxatierapport had gehanteerd. Ook enkele andere planschade-aspecten komen in de uitspraak aan de orde. Hieronder die worden behandeld. Feiten De gemeente Deventer stelde een bestemmingsplan vast. De eigenaresse van een in het plangebied gelegen … Meer lezenPlanschadezaak: taxatie niet inzichtelijk en overtuigend

Ruimte–voor–ruimte–regeling beïnvloedt planschade

bouwrecht ondernemersrisico planschade onteigening bestemmingsplan
Ruimte–voor–ruimte–regeling beïnvloedt planschade

Voor de vraag of vanwege de komst van een woning planschade moet worden vergoed, is van belang of die woning mogelijk werd gemaakt op basis van een ruimte-voor-ruimte-regeling. Een ruimte-voor-ruimte-regeling houdt in dat op een locatie waar normaal gesproken niet mag worden gebouwd, tóch mag worden gebouwd als in ruil daarvoor elders bebouwing wordt gesloopt. … Meer lezenRuimte–voor–ruimte–regeling beïnvloedt planschade

SAOZ-rapport voor beoordeling planschade niet altijd correct

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht
SAOZ-rapport voor beoordeling planschade niet altijd correct

Bij het laten vaststellen van de planschade schakelen veel gemeenten de SAOZ in. Een bestuursorgaan mag een besluit op een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade baseren op het advies van een door dat bestuur ingeschakelde deskundige. Dit advies moet wel goed zijn gemotiveerd en ingaan op bezwaren van benadeelde. Situatie Appellant meent planschade te … Meer lezenSAOZ-rapport voor beoordeling planschade niet altijd correct