Fiscaal partnerschap en scheiden

Fiscaal partnerschap is sinds 1 januari 2011 verplicht. Bij echtscheiding eindigt dit fiscaal partnerschap. Dit heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van kosten. Partijen kunnen een onverwachte belastingheffing opgelegd krijgen. Als u wilt scheiden, laat u vooraf informeren over de fiscale gevolgen.

Fiscaal partnerschap bij huwelijk

Gehuwden zijn elkaars fiscale partner. Fiscale partners kunnen sommige inkomensbestanddelen en persoonlijke aftrekposten in de inkomstenbelasting naar keuze verdelen. Voorbeelden hiervan zijn de hypotheekrente, zorgkosten, onderhoudsalimentatie en het vermogen in box III. Fiscaal partnerschap is in bijna alle gevallen voordelig.

Einde fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap eindigt wanneer gehuwden niet langer duurzaam samenleven. Een belangrijk aanknopingspunt hierbij is de inschrijving bij de GBA. Er is geen sprake van duurzaam samenwonen wanneer partijen meer dan 2 jaar gescheiden leven en wanneer een verzoek tot echtscheiding is ingediend. Als het fiscaal partnerschap eindigt, kunnen partijen kosten niet meer verdelen in de inkomstenbelasting. Ook kunnen zij geen kosten aftrekken die wettelijk voor rekening kwamen van de ander.

Voorbeeld 1

Anneke en Pieter zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Zij hebben een eigen woning en de hypotheek staat op naam van beiden. Tijdens het huwelijk voldoen zij beiden de hypothecaire rente. Anneke en Pieter gaan scheiden en laten een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Anneke verhuist naar een andere woning, waarmee het fiscaal partnerschap is beëindigd. Pieter blijft in de echtelijke woning wonen en betaalt nu de volledige hypotheekrente. Omdat Pieter verplicht is tot betaling van de helft van de hypotheekrente, kan hij ook maar de helft fiscaal aftrekken. De andere helft, die hij wel betaalt, kan hij na het einde van het fiscaal partnerschap niet fiscaal aftrekken. Dit wordt anders als de huwelijksgoederengemeenschap definitief is ontbonden en verdeeld.

Voorbeeld 2

Suzanne en Mark zijn buiten gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning is eigendom van Mark en de hypotheek staat ook op zijn naam. Een deel van Suzannes loon wordt belast tegen toptarief van 52%. Tijdens het huwelijk wordt de betaalde hypotheekrente van het belastbaar inkomen van Suzanne afgetrokken. Suzanne en Mark gaan scheiden en dienen een verzoek daartoe in bij de rechtbank. Suzanne blijft nog wel in de echtelijke woning wonen. Zolang Suzanne nog bij Mark woont, blijven partijen fiscaal partner en kan de rente van Suzanne’s loon worden afgetrokken. Zodra Suzanne verhuist, is aan beide voorwaarden voor beëindiging van het fiscaal partnerschap voldaan. Alleen Mark kan de door hem gemaakte kosten van zijn hypotheekrente van zijn inkomen aftrekken, omdat de woning en hypotheek op naam staan van Mark.

Tip

Breng voorafgaand aan de scheiding de fiscale consequenties in kaart. Zo voorkom je eventuele onverwachte belastingheffing.

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

mr ir W. (Wilma) de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

T: 085 – 48 77 405