Huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten

Als een echtgenoot privégeld gebruikt voor aankopen binnen de huwelijksgemeenschap, krijgt hij bij zijn echtscheiding niet zomaar al dat geld terug. Een echtgenoot die tijdens het huwelijk via een schenking of een erfenis geld ontvangt onder uitsluitingsclausule en besteedt aan de huwelijksgoederengemeenschap, heeft recht op vergoeding bij het einde van het huwelijk. Sinds 1 januari 2012 worden dergelijke bijdragen niet alleen meer vergoed voor het nominale bedrag, maar wordt ook rekening gehouden met positief of negatief rendement.

Op 6 maart 2012 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een interessant arrest gewezen. Het hof gaat ervan uit dat de onder uitsluitingsclausule verkregen gelden, die niet zijn aangewend voor het betalen van een gemeenschapsschuld, niet gemeenschappelijk zijn geworden.

De casus

Partijen zijn gehuwd onder huwelijksvoorwaarden. Tijdens het huwelijk heeft de man een schenking onder uitsluitingsclausule ontvangen. De man stelde dat het bedrag dat is besteed aan een verbouwing van de woning en aan schenkingen aan kinderen aan hem moet worden vergoed nu partijen het huwelijk beëindigen. De vrouw betwistte dit tijdens de echtscheidingsprocedure met succes. Zij stelde dat het bedrag daarnaast is besteed aan een auto, een gezamenlijke vakantie, een schilderij en aan het voldoen van erfbelasting.

Oordeel rechter

Het hof meent dat de schenkingen aan de kinderen, de aankoop van privé goederen, zoals een auto een schilderij en een financiering van verbouwing aan de woning, niet kunnen worden aangemerkt als het voldoen van een gemeenschapsschuld. De man heeft volgens het hof deze uitgaven vrijwillig gedaan en zijn geen gevolg van een verhaal door een gemeenschapsschuldeiser. Het hof meent dat de met het geschonken geld gedane uitgaven van de man kunnen worden aangemerkt als giften en niet als het voldoen van schulden van de gemeenschap. Dit geldt niet voor de betaling van de erfbelasting. De door de man betaalde erfbelasting moet aan hem worden vergoed. Belang uitspraak Deze uitspraak laat zien dat het belangrijk is om te kunnen aantonen waar het geld dat via uitsluitingsclausule is verkregen, aan is besteed. Kennelijk is de rechter van mening dat ingeval het geld niet wordt besteed aan het voldoen van een gemeenschapsschuld, er sprake is van een gift. De vraag is welke lijn de Hoge Raad zal uitzetten en het hof ’s-Hertogenbosch hierin zal volgen. In dat geval is het dus relevant op welke wijze de onder uitsluitingsclausule verkregen gelden al dan niet voor gemeenschappelijke schulden zijn aangewend.

Uitspraak gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 maart 2012, LJN BV9349.

 

Wilma de Jongh

Auteur: Wilma de Jongh

E-mail: wdejongh@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, ondernemingsrecht. Met name (agrarische) personenvennootschappen. Geregistreerd mfn mediator voor de rechtbank, het gerechtshof te Arnhem.

Loopbaan

Wilma de Jongh studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen (tegenwoordig Wageningen University). Na haar studie werkte zij tot 2004 als bedrijfsadviseur bij CBTB en later GLTO. Naast deze werkzaamheden volgde zij de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Ook volgde zij een opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Sinds 2002 was Wilma als mediator betrokken bij ruim 150 mediations. Dat gebeurde zowel op eigen initiatief van partijen als op verwijzing. Sinds 2005 is Wilma als mediator en advocaat werkzaam bij A&S Advocaten.

Via A&S Advocaten bied ik juridische dienstverlening aan op het gebied van het Personen- en familierecht. Cliënten zijn meestal ondernemers, met een accent op agrarische ondernemers. Afhankelijk van de keuze van de cliënt treed ik op als advocaat of als mediator. Als advocaat sta ik met beide benen op de grond zonder te bakkeleien over peanuts. Als mediator begeleid ik cliënten in het conflict dat hen verdeeld houdt. In dat geval houden cliënten zelf de regie en hun verantwoordelijkheid voor hun problemen waarbij ik als mediator hen ondersteun in het vinden van oplossingen.

Ik rondde in 2015 de driejarige opleiding professionele communicatie af. Verder volgde ik in 2016 en rondde in 2017 de TA-masterclass af bij Phoenix. Deze opleiding biedt mij een uitstekende verdieping als professional om het mens-zijn en professioneel handelen verder met elkaar te verbinden.

Persoonlijk
Ik ben geboren en getogen op een boerderij in de Betuwe waar mijn passie voor de natuur is ontstaan. Verder houd ik van hardlopen, fietsen, koken, fitness, korte stedenreisjes en moderne kunst.

Nevenactiviteiten
Gastdocent Universiteit Utrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid, bachelorvak mediation. Periode 2004 en 2005

Publicaties

  • “Mediation en ouderschapsplan”, tijdschrift Familie- en Jeugdrecht, april 2005 te samen geschreven met prof. Dr. K. de Hoog, bijzonder hoogleraar gezinssociologie en gezinsbeleid, Wageningen Universiteit.
  • “Tussen partners”, gezamenlijke juridische keuzen tijdens scheiding gebaseerd op gezinsenquête te NIBUD voor de Nederlandse Gezinsraad (NGR), Den Haag