Lastgeving en erfrecht

Inleiding

Lastgeving is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten. Lastgeving kan bijvoorbeeld worden toegepast voor het beheer van vastgoed. Wat gebeurt er met een dergelijke overeenkomst als de lastgever overlijdt? In dit artikel ga ik hierop in.

Wettelijk kader

De wettelijke hoofdregel is dat de lastgeving eindigt in geval van dood van de lastgever op het moment dat de lasthebber weet heeft van die dood. Deze hoofdregel is dwingend recht. Hierop zijn twee wettelijke uitzonderingen.

De eerste uitzondering. Partijen kunnen overeenkomen dat de lastgeving niet eindigt door de dood van de lastgever, onder de voorwaarde dat de lastgeving in het belang van de lasthebber of een derde is.

De tweede uitzondering. Zijn partijen overeengekomen dat de lastgever de bevoegdheid verliest om zelf op te treden, met werking tegenover derden (de zogeheten privatieve werking), dan kunnen zij ook bepalen dat de lastgeving niet eindigt door de dood van de lastgever. Het dient dan wel te gaan om een bepaald soort lasthebber, zijnde een rechtspersoon die zich op grond van zijn statuten ten doel stelt de gezamenlijke belangen van meerdere lastgevers te behartigen.

Tip

Krijg je te maken met een onroerende zaak en een verbonden overeenkomst van lastgeving, waarvan de lastgever is overledenen, ga dan na of de lastgeving met het overlijden van de lastgever is geëindigd.

Femke Hilderink

Auteur: Femke Hilderink

Email: fhilderink@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, echtscheidingsmediation, erfrecht

Loopbaan
Femke Hilderink studeerde af in Groningen in het Nederlands Recht met als hoofdrichting Bedrijfsrecht. Sinds haar afstuderen in 2003 werkt Femke als advocaat bij A&S Advocaten, waar zij zich specialiseerde in het familierecht. In dit kader rondde zij in 2009 de juridische specialisatieopleiding van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS) af, waarmee zij haar specialisatie verdiepte in onder andere alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, en kinderen en scheiding. Aansluitend volgde zij de mediationopleidingen van de vFAS, waarna zij ook als echtscheidingsmediator werkzaam is. Femke staat particulieren en ondernemers bij met een accent op agrarische ondernemers.

Persoonlijk
“Het familierecht heeft mijn speciale aandacht gekregen vanwege de veelzijdigheid. De combinatie van de juridische vraag en de persoonlijke kant van mensen en hun levens spreekt mij aan. Elke zaak is weer anders. Mijn kracht zit in juridische zorgvuldigheid en betrokkenheid bij de cliënt. Het geeft mij voldoening om cliënten bij te staan bij het regelen van de gevolgen van een scheiding, waarna ze weer verder kunnen met hun leven. In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek, en geniet ik van het Gelderse landschap.”

Nevenactiviteiten
Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators  (de vFAS, www.vfas.nl en www.verder-online.nl).

Blogartikelen geschreven door mr F.C. (Femke) Hilderink