Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden en aanvangsdatum wettelijke rente

Vanaf welk moment is een verrekenvordering opeisbaar en is er wettelijke rente verschuldigd? Op 2 december 2011 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over dit onderwerp. De Hoge Raad komt hierin terug op zijn arrest van 6 december 2002.

De casus is als volgt

Partijen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Deze huwelijkse voorwaarden houden in uitsluiting van iedere gemeenschap en een periodiek verrekenbeding. Daarin is onder meer bepaald dat vóór 1 juli van elk jaar de overgespaarde inkomsten van het voorafgaande kalenderjaar tussen de echtgenoten bij helfte worden verdeeld. Tijdens het huwelijk hebben partijen niet verrekend. Dit betekent dat partijen op grond van artikel 1:141 BW bij het einde van het huwelijk alsnog moeten verrekenen. Na lang procederen is de omvang van de verrekenvordering vastgesteld. In cassatie bij de Hoge Raad strijden partijen nog over de vraag wanneer de wettelijke rente op deze vordering ingaat. De Hoge Raad oordeelt hierover als volgt. De wettelijke rente gaat lopen op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek. Dat de omvang van de vordering dan nog niet bekend is, doet hier niet aan af. Hiervoor is echter wel nodig dat in de huwelijkse voorwaarden een termijn is opgenomen die is verstreken. In dit geval ging het om de termijn dat vóór 1 juli van elk jaar de overgespaarde inkomsten van het voorgaande kalenderjaar moesten worden verdeeld. Staat in de huwelijkse voorwaarden geen termijn, dan is wel een schriftelijke aanmaning nodig om tot verzuim te komen. Daarna gaat de wettelijke rente lopen. De meeste huwelijkse voorwaarden bevatten echter een termijn. Deze uitspraak is van belang, omdat de Hoge Raad hierin van standpunt wijzigt. In een eerdere uitspraak van 6 december 2002 had de Hoge Raad namelijk gezegd dat de wettelijke rente ging lopen op het moment van echtscheiding. Dat is de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Tussen de datum indiening echtscheidingsverzoek en de datum echtscheiding kan geruime tijd zitten. Als partijen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, is het anders. Door de wijziging per 1 januari 2012 van artikel 1:99 lid 1 sub b BW wordt de gemeenschap van rechtswege ontbonden op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. De verdelingsvordering is echter pas opeisbaar op de dag waarop de rechter de verdeling heeft vastgesteld of partijen hun gemeenschap hebben verdeeld. Pas vanaf die dag gaat de wettelijke rente lopen. Bij een ingewikkelde verdelingsprocedure kan dit pas jaren later zijn.

Femke Hilderink

Auteur: Femke Hilderink

Email: fhilderink@aens.nl

Praktijkgebieden
Personen- en familierecht, echtscheidingsmediation, erfrecht

Loopbaan
Femke Hilderink studeerde af in Groningen in het Nederlands Recht met als hoofdrichting Bedrijfsrecht. Sinds haar afstuderen in 2003 werkt Femke als advocaat bij A&S Advocaten, waar zij zich specialiseerde in het familierecht. In dit kader rondde zij in 2009 de juridische specialisatieopleiding van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS) af, waarmee zij haar specialisatie verdiepte in onder andere alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, en kinderen en scheiding. Aansluitend volgde zij de mediationopleidingen van de vFAS, waarna zij ook als echtscheidingsmediator werkzaam is. Femke staat particulieren en ondernemers bij met een accent op agrarische ondernemers.

Persoonlijk
“Het familierecht heeft mijn speciale aandacht gekregen vanwege de veelzijdigheid. De combinatie van de juridische vraag en de persoonlijke kant van mensen en hun levens spreekt mij aan. Elke zaak is weer anders. Mijn kracht zit in juridische zorgvuldigheid en betrokkenheid bij de cliënt. Het geeft mij voldoening om cliënten bij te staan bij het regelen van de gevolgen van een scheiding, waarna ze weer verder kunnen met hun leven. In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek, en geniet ik van het Gelderse landschap.”

Nevenactiviteiten
Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators  (de vFAS, www.vfas.nl en www.verder-online.nl).

Blogartikelen geschreven door mr F.C. (Femke) Hilderink