WHOA: een stip op de horizon voor ondernemers

Vele bedrijven verkeren in zwaar weer door het coronavirus. Zo ook een groot aantal boerenbedrijven. De prijzen in de landbouwsector staan onder druk en ook de vraag neemt af. De coronacrisis is inmiddels ruim een jaar gaande en steeds meer bedrijven verkeren in financiële nood. Om een stormvloed van faillissementen te voorkomen is op 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: ‘’WHOA’’) in werking getreden. De WHOA kan een ondernemer helpen om zijn schulden te herstructureren en geeft ondernemers weer een stip op de horizon.

Hoe werkt de WHOA?

De WHOA is onderdeel van de Faillissementswet en biedt aan ondernemingen in financieel zwaar weer de mogelijkheid om tot een akkoord te komen met haar schuldeisers en aandeelhouders. Dit is op zich niet iets nieuws. Wat wel nieuw is, is dat een akkoord op basis van de WHOA eveneens schuldeisers en aandeelhouders kan binden die het akkoord niet aanvaarden. De ondernemer kan op grond van de WHOA aan de rechtbank vragen om het akkoord ‘te homologeren’ (goedkeuren). Daarnaast biedt de WHOA de mogelijkheid om onder omstandigheden overeenkomsten aan te passen en/of te beëindigen die zwaar op de onderneming drukken. Ook kan worden verzocht om een afkoelingsperiode, gedurende de aanbieding van het akkoord. Daarnaast biedt de WHOA de schuldenaar de mogelijkheid om de verschillende schuldeisers in te delen in klassen.

Enkele voorbeelden van een akkoord zijn het omzetten van schulden in aandelenkapitaal, uitstel van betaling of betaling van een percentage aan de schuldeisers.

Voorwaarden WHOA

Niet elk voorstel onder de WHOA slaagt. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil de rechtbank het akkoord goedkeuren:
1. Het bedrijf verkeert in of voorziet binnenkort betalingsmoeilijkheden;
2. De activiteiten van het bedrijf zijn in de kern levensvatbaar en/of een akkoord is beter dan een faillissement voor de schuldeisers en aandeelhouders;
3. Het moet gaan om een realistisch, haalbaar akkoord en het akkoord moet voldoen aan de wet;
4. De waarde van het akkoord wordt eerlijk en evenredig verdeeld over de schuldeisers en aandeelhouders;
5. De arbeidsvoorwaarden van eventueel personeel blijven ongewijzigd.

Wie kan verzoeken om toepassing van de WHOA?

Niet alleen de schuldenaar zelf, maar ook de schuldeisers, de aandeelhouders of de ondernemingsraad kunnen verzoeken om toepassing van de WHOA. Een akkoord aanbieden kan echter alleen door de schuldenaar zelf. De overige aanvragers kunnen alleen via een herstructureringsdeskundige een akkoord laten aanbieden. De herstructureringsdeskundige wordt benoemd door de rechtbank en is een deskundige op het gebied van herstructurering van ondernemingen (bijvoorbeeld een advocaat, curator of financieel deskundige). Deze deskundige neemt de volledige regie op zich om te komen tot een akkoord. Voordat een deskundige wordt aangesteld moet eerst de schuldenaar worden gehoord.

Tot slot…

Met de WHOA kan een faillissement worden voorkomen. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om hun financiën weer op orde te brengen: een stip op de horizon. Zeker in de huidige tijd is de wet noodzakelijker dan ooit. De wet dient dan ook een maatschappelijk doel, aangezien in principe iedere partij er beter van wordt.

Verkeert uw (agrarisch) bedrijf in financiële nood? Dreigt een van de schuldeisers met het aanvragen van uw faillissement? Of wil u meer weten over de WHOA? Neem dan gerust contact met ons kantoor op. We helpen u graag verder.

 

Geschreven door: Michelle Groenewoud (uit dienst) – niet meer werkzaam bij A&S Advocaten

Contactpersoon: Piet-Hein van Spanje – pvspanje@aens.nl

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl