Bedrijfsmatige landbouw

Bedrijfsmatige landbouw, een voorwaarde voor de pachtovereenkomst?

Bedrijfsmatige landbouw, een voorwaarde voor de pachtovereenkomst?

Bij pacht geeft de verpachter grond of agrarische gebouwen in gebruik aan de pachter. De pachter moet die gebruiken voorbedrijfsmatige landbouw. Maar wat is bedrijfsmatige landbouw? En wat gebeurt er met de pachtovereenkomst als vastgesteld wordt dat er geen sprake is van bedrijfsmatige landbouw?  Bedrijfsmatige landbouw Deze vragen stonden centraal in de uitspraak van de … Lees verder

Blogs

Sorry, no posts were found.

Pacht en fosfaatrechten

In pachtverhoudingen heeft de verpachter onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de fosfaatrechten van de pachter. Die aanspraak geldt niet in alle gevallen. Dat blijkt uit het arrest dat de pachtkamer…

Vergoedingsrechten

Het komt nogal eens voor dat tijdens een huwelijk, waarin echtgenoten die (voor 2018) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, een echtgenoot een schenking ontvangt. Het geschonken bedrag wordt vervolgens…

Sorry, no posts were found.

[display-posts author_id="14" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]
[display-posts author_id="5" posts_per_page="6" include_title="false" image_size="medium" include_title="true" include_date="true" date_format="j F Y" include_excerpt="true" excerpt_more="Lees verder" excerpt_more_link="true"]