Horen crisisgevolgen bij het “normaal ondernemersrisico”?

bouwrecht ondernemersrisico planschade onteigening bestemmingsplan
Horen crisisgevolgen bij het “normaal ondernemersrisico”?

De gemeente Bernheze verlangde dat een projectontwikkelaar een overeengekomen exploitatiebijdrage zou betalen omdat de gemeente meewerkte aan de bouw van een appartementencomplex. De projectontwikkelaar vond dat zij niet hoefde te betalen vanwege de crisis. Het gerechtshof heeft onlangs bepaald dat de projectontwikkelaar toch moet betalen. Op 11 mei 2009 sloten de projectontwikkelaar en de gemeente … Meer lezen

Gemeente aansprakelijk bij niet-nakoming toezegging tot wijziging bestemming

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Gemeente aansprakelijk bij niet-nakoming toezegging tot wijziging bestemming

De Hoge Raad heeft de gemeente Zoeterwoude op de vingers getikt. De gemeente is de “harde” toezegging om een woonbestemming op te nemen in een bestemmingsplan niet nagekomen. Het gaat er niet om of het bestemmingsplan al dan niet juist is vastgesteld, het gaat om een “kansontneming of –vermindering” door niet nakoming van de toezegging. … Meer lezen

Agrarische grond mag als (woning)bouwgrond worden verkocht. Curieus… of toch niet?

pacht landbouwgrond bestemmingsplan bouwgrond
Agrarische grond mag als (woning)bouwgrond worden verkocht. Curieus… of toch niet?

Grond met een agrarische bestemming, mag afhankelijk van de omstandigheden worden verkocht als grond voor de bouw van een garage. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien vreemd. Maar, bouwgrond hoeft niet altijd een passende planologische bestemming te hebben. Hiervan biedt het arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 16 september 2014 (zaaknummer: ECLI:NL:GHSHE:2014:3657), een mooi … Meer lezen