M.e.r.-beoordeling niet nodig ondanks overbelaste geursituatie

MER m.e.r. varkens geurbelasting
M.e.r.-beoordeling niet nodig ondanks overbelaste geursituatie

Een m.e.r.-beoordeling is niet nodig als de voorgenomen wijziging leidt tot een vermindering van de geurbelasting. Het feit dat na de wijziging nog steeds een overbelaste geursituatie bestaat, maakt een MER niet noodzakelijk. Als een omgevingsvergunning ziet op de wijziging van een inrichting, moet voor deze wijziging worden beoordeeld of deze aanzienlijke nadelige gevolgen voor … Meer lezenM.e.r.-beoordeling niet nodig ondanks overbelaste geursituatie

Melkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Melkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

De staatssecretaris van economische zaken heeft op 2 juli 2015 een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd. Daarbij heeft zij aangegeven dat het uitgangspunt bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het referentiejaar 2014 is en de peildatum van 2 juli 2015. Er zijn melkveehouders die hun melkrundveehouderij hebben verkocht … Meer lezenMelkveehouderij verkocht na 2014, van wie zijn de fosfaatrechten?

Fosfaatmaatregelen melkveehouderij op een rij

fosfaatrechten fosfaatreductie bedrijfstoeslag landbouw
Fosfaatmaatregelen melkveehouderij op een rij

Met het oog op het afschaffen van het melkquotum is de melkrundveehouderij zeer gegroeid. De productie van fosfaat door rundvee is zo gestegen, dat deze hoger is dan het plafond dat binnen de Europese Unie is afgesproken. De fosfaatproductie door melkvee moet omlaag, omdat Nederland anders binnen de Europese Unie niet meer in aanmerking komt … Meer lezenFosfaatmaatregelen melkveehouderij op een rij

Gedoogplicht vernietigd

gedoogplicht hoogspanning
Gedoogplicht vernietigd

Een manegebedrijf dat volgens de minister van I&M moest gedogen dat op haar terrein een opstijgpunt van een hoogspanningsverbinding zou worden aangelegd, is met succes een procedure gestart. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de zogenoemde gedoogplicht niet in stand kan blijven. De minister had erkend dat het opstijgpunt een … Meer lezenGedoogplicht vernietigd

Bestemmingsplan in EHS moet ook uitvoerbaar zijn vanwege Flora- en faunawet

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Bestemmingsplan in EHS moet ook uitvoerbaar zijn vanwege Flora- en faunawet

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS) moet rekening worden gehouden met beschermde dier- en plantensoorten. Het plan moet ook in het kader van de Flora- en faunawet uitvoerbaar zijn. In- en omwonenden van EHS zijn belanghebbende bij Flora- en faunawet. Situatie De gemeenteraad van Waalre heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld … Meer lezenBestemmingsplan in EHS moet ook uitvoerbaar zijn vanwege Flora- en faunawet

Planologische toelaatbaarheid paardenverblijf verschilt per gemeente

manage paardenverblijf
Planologische toelaatbaarheid paardenverblijf verschilt per gemeente

Veel mensen in het buitengebied houden paarden of willen dat gaan doen. Vaak rijst de vraag welke afstand zij moeten aanhouden tot (bedrijfs)woningen of andere gebouwen van derden. De ruimtelijke toelaatbaarheid van een paardenhouderij volgt uit het bestemmingsplan. Over de afstanden die moeten worden aangehouden, heeft de rechter al vaak uitspraak gedaan. Dit artikel gaat … Meer lezenPlanologische toelaatbaarheid paardenverblijf verschilt per gemeente

Spuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

spuitzone gewasbescherming
Spuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

Als er naast een locatie waar ziekten worden bestreden met spuitmiddelen al jaren (burger)woningen aanwezig zijn, hoeft er geen zogeheten “spuitzone” in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Althans, dat was het geval in een kwestie die speelde in Rhenoy (Geldermalsen). Het lijkt erop dat dit ook in andere situaties geldt. De gemeenteraad van Geldermalsen wilde … Meer lezenSpuitzone niet nodig bij historisch gegroeide situaties

Raad van State doorkruist aanpak gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderij

fosfaatrechten bedrijfstoeslag kalveren intensieve veehouderij
Raad van State doorkruist aanpak gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderij

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) keurt de wijze waarop de gemeente Bernheze gezondheidsrisico’s vanwege intensieve veehouderij niet goed, zo blijkt uit haar uitspraak van 10 september 2014. 1.000-meter norm De raad van de gemeente had in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen dat bouwblokken van intensieve veehouderijen op minder dan 1.000 meter van … Meer lezenRaad van State doorkruist aanpak gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderij

Actualiteiten: voorwaardelijke verplichting/spuitzone/actuele, regionale woningbehoefte

spuitzone gewasbescherming
Actualiteiten: voorwaardelijke verplichting/spuitzone/actuele, regionale woningbehoefte

In een recente uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een bestemmingsplan, dat voorzag in de nieuwbouw van 45 woningen, geen groen licht gegeven. Op deze plaats wil ik drie (juridische) aspecten van de zaak behandelen waarvoor de laatste tijd veel belangstelling wordt getoond. De uitspraak volgt op het beroepschrift van … Meer lezenActualiteiten: voorwaardelijke verplichting/spuitzone/actuele, regionale woningbehoefte

Bagger is niet altijd schoon

bagger
Bagger is niet altijd schoon

De waterbeheerder hoeft de schade, die is geleden doordat een paard gewond raakte door glasresten in op een weiland ontvangen baggerspecie, niet te vergoeden. Casus Het Wetterskip Fryslân had ter uitoefening van haar beheerstaak een sloot laten uitbaggeren. De daarbij vrijgekomen baggerspecie is op het weiland naast de sloot achtergelaten. Het Wetterskip had de bagger … Meer lezenBagger is niet altijd schoon